Zwroty

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: info@multicase24.pl w terminie czternastu dni, licząc od daty odebrania towaru lub od daty jego odebrania przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
1) numer i nazwę zakupionego towaru (np. 1716-25 plecak):
2) imię i nazwisko Klienta;
3) adres zamieszkania Klienta;
4) datę odbioru towaru;
5) jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sklep dokona w formie przelewu na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

3. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Nox Lab Sp. z o.o. Biuro Handlowe: REDUTA BUSINESS CENTER – BIURA II; AL. JEROZOLIMSKIE 148 LOK. 44A; 02-326 WARSZAWA. Termin jest zachowany w przypadku wysłania towaru przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.7. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, lecz podmiotami nabywającymi towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą postanowień ust. 1-7 nie stosuje się, a zasady i możliwości ewentualnego odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

FORMULARZ ZWROTU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl