Promocje
TORBA NA RAMIĘ SKÓRZANA BILLY THE KID 405-24
TORBA NA RAMIĘ SKÓRZANA BILLY THE KID 405-24
698,98 zł 489,30 zł
szt.
TORBA DAMSKA SHOPPER BILLY THE KID 406-11
TORBA DAMSKA SHOPPER BILLY THE KID 406-11
748,98 zł 524,30 zł
szt.
TECZKA NA LAPTOP SKÓRZANA BILLY THE KID 411-24
TECZKA NA LAPTOP SKÓRZANA BILLY THE KID 411-24
838,98 zł 587,30 zł
szt.
TORBA DAMSKA SHOPPER BILLY THE KID 406-24
TORBA DAMSKA SHOPPER BILLY THE KID 406-24
748,98 zł 524,30 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin archiwum

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaj, zakres i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.greenburry.pl, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Multicase K. Tyszkowska-Surwiłło spółka jawna z siedzibą i biurem w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8 lok. 22/69 00-613 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000312737 posługującą się nr NIP 7010150549, REGON 141584836, zwaną dalej „Sklepem Greenburry” lub „Sklepem”.

2. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i wyjaśnić ze Sklepem ewentualne wątpliwości. Wysłanie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do warunków i zasad sprzedaży towarów przez Sklep Greenburry, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do ewentualnych reklamacji, stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 1225) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959 z późn.zm.).

4. Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres mailowy: sklep@multicase24.pl. Do dyspozycji Klientów w godzinach 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) pozostaje również konsultant Sklepu Greenburry pod numerem telefonu komórkowego +48 604 086 233 lub pod numerem telefonu stacjonarnego (22) 830 00 24.

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie www.greenburry.pl oraz w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8 lok 22/69. Regulamin może zostać również na żądanie Klienta przesłany nieodpłatnie na podany przez niego adres mailowy lub pocztą tradycyjną – po otrzymaniu przez Sklep zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem.

6. Regulamin przeznaczony jest wyłącznie do użytku Klientów Sklepu w celu dokonywania zakupów w Sklepie Greenburry i zgłaszania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń. Treść Regulaminu podlega ochronie prawnej i nie jest dozwolone kopiowanie jej w całości lub w części w celach komercyjnych.

 

 II. Rodzaj i zakres sprzedaży

1. Sklep Greenburry prowadzi detaliczną i hurtową sprzedaż bagażu podróżnego, toreb, torebek, teczek, pasków, neseserów, saszetek, portfeli i innych wyrobów skórzanych niemieckiej marki GreenBurry, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Sklep Greenburry dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i innych osób (podmiotów), które dokonują zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również na rzecz przedsiębiorców, czyli osób dokonujących zakupu związanego z ich działalnością gospodarczą lub zawodową bez względu na ich formę organizacyjno-prawną; zwanych dalej „Klientami” lub odpowiednio w liczbie pojedynczej „Klientem”.

3. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, przez którą na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumieć należy sprzedaż dużej ilości towarów w celu dalszej ich odsprzedaży odbiorcy końcowemu (konsumentowi). Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na zasadach każdorazowo uzgadnianych z kupującym.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność prowadzona przez Sklep nie wymaga zezwoleń udzielanych przez organy administracji publicznej.

 

III. Opis towaru

1. Sklep Greenburry sprzedaje towar nieużywany, fabrycznie nowy. Okazjonalnie w Sklepie pojawiać się mogą specjalnie oznaczone i opisane towary z oferty outlet’owej, które są przecenione, lecz nieużywane, mają niewielkie uszkodzenia, stanowią końcówki kolekcji itp.

2. Opis towaru następuje poprzez:
1) zamieszczenie na stronie Sklepu wysokiej jakości kolorowych zdjęć każdego przedmiotu w tylu ujęciach, by widać było dokładnie jego wykonanie, wygląd i funkcjonalność;
2) opis towaru wskazujący: numer i kolekcję z której pochodzi, jego przeznaczenie, wygląd i rozmiar oraz wagę.

3. Na życzenie Klienta Sklep dokonana dodatkowych opisów i pomiarów oferowanego towaru, udzieli wyjaśnień, a także prześle dodatkowe zdjęcia towaru, o ile takimi będzie dysponować. Możliwe jest również obejrzenie towaru przed dokonaniem zakupu bezpośrednio w siedzibie Sklepu w Warszawie przy ul. T. Chałubińskiego 8 lok. 22/69, po skontaktowaniu się z obsługą Sklepu w celu umówienia spotkania.

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dodanie do tzw. „koszyka” wybranego towaru lub towarów ze Sklepu Greenburry i wypełnienie oraz wysłanie formularza zamówienia.

  1.  Wysłanie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu ich wyjaśnienia.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia przez Sklep.

4. Każda wysyłka towaru potwierdzana jest oddzielną wiadomością elektroniczną. Jeżeli Klient w  kontaktach ze Sklepem Multicase posługuje się innym adresem elektronicznym niż ten, który podał podczas rejestrowania swojego konta w Sklepie Internetowym, to powinien zaznaczyć ten fakt w pierwszej wiadomości wysyłanej do Sklepu Multicase po zakupie.

5. Tuż po zakupieniu towaru należy potwierdzić zakup przez kliknięcie w link otrzymany w e-mailu zwrotnym.

 

V. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Od zawarcia umowy sprzedaży odróżnić należy poprzedzające tę czynność usługi świadczone drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć usługi takie jak:
1)  udostępnienie Regulaminu Sklepu,
2)  umożliwienie kontaktu ze Sklepem za pomocą sieci telekomunikacyjnej (Internetu),
3)  zapoznanie Klienta z dokładnym opisem towarów, a także z warunkami zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia towaru,
4)  zorganizowanie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli stronę internetową Sklepu.

3. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Sklep wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Klient w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu Greenburry.

 

 VI. Płatność

1. Ceny towarów są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które wynikają ze wskazanego przez  Klienta sposobu dostarczenia przesyłki, a ich wysokość jest podana na stronie i w formularzu zamówienia.

3. Zakupione towary przesyłane są - zgodnie z wyborem Klienta - z paragonem lub fakturą VAT. W przypadku braku dokonania wyboru faktury przez Klienta, dołączany jest paragon.

4. Formy płatności akceptowane przez Sklep Greenburry są następujące:
1)    przelew bankowy na konto Sklepu (płatność z góry);
2)    gotówką przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem);
2)    gotówką lub płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sklepu.

 

 VII. Realizacja i wysłanie zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia towaru wynosi ok. 5 dni roboczych. W okresach przedświątecznych (w szczególności w grudniu) termin realizacji zamówienia może być dłuższy i wynosić ok. 7 dni roboczych.

2. Wysyłka towaru następuje w pierwszy dzień roboczy (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) po dniu otrzymania zapłaty za towar na konto bankowe Sklepu. W przypadku, gdy Klient wybiera opcję płatności przy odbiorze przesyłki, towar wysyłany jest dnia roboczego następującego po dniu otrzymania formularza zamówienia z zadeklarowaną płatnością przy odbiorze przesyłki.

3. W przypadku, gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie, lecz jest dostępny w ofercie producenta marki Greenburry, Sklep na życzenie Klienta zamówi i sprowadzi do Polski ten towar w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem. W takim przypadku Sklep pobiera zaliczkę wynoszącą 30% wartości zamówionego towaru.

4. Przesyłki z zakupionym towarem wysyłane są według wyboru Klienta:
1) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką ekonomiczną lub priorytetową zwykłą lub przesyłką ekonomiczną lub priorytetową pobraniową;
2) za pośrednictwem kuriera – przesyłką zwykłą lub pobraniową,
3)  za pośrednictwem paczkomatów InPost – przesyłką zwykłą lub pobraniową.

  1.  W wypadku stwierdzenia podczas odbioru przesyłki jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, Klient proszony jest o złożenie reklamacji i zachowanie dokumentu potwierdzającego reklamację przesyłki oraz o niezwłoczny kontakt ze Sklepem Greenburry.

6. W przypadku opóźnienia w dostawie zakupionego towaru, mimo potwierdzenia wysyłki przez Sklep, Klient  proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Sklepu o fakcie, że przesyłka nie dotarła w terminie.

.

 

 VIII. Rozwiązanie umowy sprzedaży

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (t.j. DZ.U z 2012 r., poz. 1225), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie osobiście w siedzibie Sklepu, bądź na piśmie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: biuro@multicase24.pl w terminie dziesięciu dni, licząc od daty odebrania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
1)   numer i nazwę zakupionego towaru (np. 1716-25 plecak),
2)   imię i nazwisko Klienta;
3)   numer konta bankowego i adres zamieszkania Klienta, konieczne od dokonania zwrotu ceny za towar.

3. W celu ułatwienia Klientom sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na warunkach określonych w tym rozdziale, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest przykładowy Wzór odstąpienia od umowy, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z Wzoru odstąpienia od umowy jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia oświadczenia dokonane z jego pominięciem.

4. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Cena towaru zostanie przelana na podane przez Klienta konto bankowe (lub wg jego wyboru – przekazem pocztowym), niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o  odstąpieniu od umowy. 

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, lecz podmiotami nabywającymi towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą postanowień ust. 1-5 nie stosuje się, a zasady i możliwości ewentualnego odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

IX. Reklamacje1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 2 lat od wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru, przez okres 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, będącemu przedsiębiorcą lub innym podmiotem, który nabywa towar na cel związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Podstawą odpowiedzialności Sklepu z tytułów określonych w ust. 1 i 2 powyżej mogą być w szczególności wady towaru wynikające z jego niewłaściwej jakości, niewłaściwego wykonania lub konstrukcji, fakt nienadawania się towaru do użytku wynikającego z opisu lub z jego przeznaczenia, niekompletność, wady ukryte. Nie są wobec tego uwzględniane reklamacje (przez które rozumieć należy również roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową)  z powodu:
1)      wskazanego w opisie towaru  braku jednolitej kolorystyki, wynikającej z wyrobu towaru ze skóry naturalnej i sposobu jej wyprawienia,;
2)      wad jawnych, wskazanych w opisie towaru, z powodu których towar ten został przeceniony.

4. Klienci, którzy chcą złożyć reklamację, powinni zgłosić swoje roszczenie osobiście w siedzibie Sklepu, bądź na piśmie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: biuro@multicase24.pl, wskazując:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy);
2) adres korespondencyjny;
3) treść swojego żądania (wymiana, naprawa, zwrot ceny, obniżenie ceny);
4) dokładny opis i powód reklamacji
5) cenę towaru;
6) datę otrzymania towaru;
7) datę stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

5. Klient proszony jest o podanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanej przez niego formy kontaktu ze Sklepem oraz danych kontaktowych, w celu jak najsprawniejszego rozpoznania jego reklamacji.

6. W przypadku, gdy wskutek rozpoznania reklamacji Klientowi będzie miał być wydany towar (reklamowany, nowy, naprawiony), Klient powinien towar odebrać bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru towaru, uwzględniając ustalenia miedzy stronami co do czasu i sposobu odbioru towaru.

7. Reklamowany towar będzie przechowywany przez Sklep nieodpłatnie przez okres 2 miesięcy od otrzymania przez Klienta informacji o możliwości odbioru towaru.

8. Ze względu na treść ust. 7 powyżej, Klient proszony jest aby w zgłoszeniu reklamacji zawarte zostało jedno z poniższych oświadczeń:

1) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na jego protokolarne zniszczenie”;

albo

2) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na odpłatne przechowanie towaru na mój koszt, za kwotę 3 zł za jeden dzień, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami art. 835-845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

9. W razie braku odbioru towaru po upływie okresu jego bezpłatnego przechowania, określonego w ust. 7 powyżej oraz niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń określonych w ust. 8 powyżej, Sklep informuje Klienta o możliwości odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia oraz o skutkach braku odebrania towaru w tym terminie, ustalonych w ust. 11 poniżej.

10. Odebranie towaru nie później niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, skutkuje przedłużeniem okresu bezpłatnego przechowania towaru, do dnia odbioru towaru.

11. W przypadku nieodebrania towaru w okresie 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, Sklep uprawniony jest do pobierania opłat za bezumowne przechowanie towaru.

12. W celu ułatwienia Klientom dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest Formularz Reklamacji, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do zgłoszenia roszczeń wynikających z rękojmi. Skorzystanie z Formularza Reklamacji jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia zgłoszenia dokonane z pominięciem Formularza Reklamacji.

13. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. Sklep Multicase rozpatruje reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

14. Klientowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

 

X. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług Sklepu Greenburry jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 7.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

2. Sklep Greenburry zakazuje dostarczania przez Klientów za pośrednictwem strony Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Klientów, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

3. Dokonywanie zakupów drogą elektroniczną może wiązać się z  zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Klienta oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

4. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w  program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

5. Sklep Greenburry korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Klienta a serwerem Sklepu zaszyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6. Sklep Greenburry informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Klienta dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Klienta. Wyłączenie opcji Cookies nie powoduje braku  możliwości korzystania z usług Sklepu.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 XI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i ewentualnie do rozpatrzenia reklamacji, na co Klient wyraża zgodę dokonując zakupu w Sklepie Greenburry. Dane osobowe Klienta nie będą bez jego odrębnej zgody wykorzystywane w żadnym innym celu, ani udostępniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe będą zbierane w następującym zakresie:
1) imię i nazwisko,
2) adres korespondencyjny,
3) adres e-mail,
4) nr telefonu,
5) nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotu ceny).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia i do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

5. Administratorem danych osobowych jest Multicase K. Tyszkowska-Surwiłło spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 lok. 22/69 00-613 Warszawa.

6. Ochrona i przetwarzanie danych następują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

7. Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka Prywatności Sklepu Greenburry określająca cel i zakres zbieranych przez Sklep danych Klientów.

 

XII. Prawa autorskie

Sklep Greenburry informuje, że nie wyraża zgody na kopiowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu innym niż podjęcie decyzji o zakupie towaru  opisów i zdjęć towarów znajdujących się na stronie Sklepu Greenburry.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl